Sunday, 29 May 2016

Vegan Diary #4


I always start my day with something sweet...mostly with some fresh fruit and a toast (and peanut butter of course because I'm addicted to peanut butter). I'm currently in love with blueberries and strawberries as well, they're just so good plus healthy!

Svůj den vždycky začínám něčím sladkým...většinou ovocem a toustem (a samozřejmě arašídovým máslem, protože na arašídovém másle jsem závislá). Taky si poslední dobou často kupuji borůvky a jahody,  jsou prostě strašně dobré a ještě k tomu zdravé!


I used to hate plain soy yoghurt in the past but now I could eat it every day. My favourite combination is soy yoghurt with banana and cinnamon right now.

Dřívě jsem nesnášela bílý sojový jogurt a teď bych se po něm mohla utlouct. Hodně jsem si oblíbila kombinaci sojový jogurt + banán + skořice.


I also tried chia pudding but soy yoghurt is still in the first place for me.

Také jsem si párkrát vyzskoušela připravit k snídani chia puding, ale sojový jogurt u mě pořád vede.For lunch or dinner I usually eat rice with some veggies, it's so simple but so good. 

Na oběd nebo večeři mívám často rýži a zeleninu. Je to rychlé a jednoduché na přípravu a ještě k tomu dobré.
No comments:

Post a Comment